Erkenningsaanvraag asiel/kwekerij/handelszaak/pension

Voorwaarden

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure is beschreven in KB 27 april 2007. De aanvraag bestaat uit:

Kosten

Inrichting Bedrag
Asiel gratis

Pension 
Handelszaak
Kwekerij van honden / katten met niet meer dan 10 vrouwelijk fokdieren

75 euro
Kwekerij van honden / katten met meer dan 10 vrouwelijk fokdieren 250 euro

Het bedrag stort je op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 van het Departement Omgeving met vermelding: 'Erkenningsaanvraag Dierenwelzijn'

Adres

Je stuurt je aanvraag naar:

Vlaamse overheid
Inspectie Dierenwelzijn
Erkenningsaanvragen
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

of ingescand via mail naar dierenwelzijn@vlaanderen.be

Functies en taken

Beheerder/zaakvoerder

  • ondertekenen van de erkenningsaanvraag
  • opstellen van het contract met de contractdierenarts
  • betaling van de contractdierenarts
  • aanleveren van de infrastructuur
  • dagelijks beheer van de inrichting
  • instaan voor de goede werking van de inrichting

Verantwoordelijke

  • instaan voor het rechtstreeks toezicht en de verzorging van de dieren.
  • onderhouden van de contacten met de klanten.
  • afspraken maken met de contractdierenarts voor de controlebezoeken

De beheerder en de verantwoordelijke kunnen één en dezelfde persoon zijn.

Contractdierenarts

Taken en frequentie van bezoeken.

Controle en goedkeuring

Na controle en goedkeuring door de dienst Dierenwelzijn ontvang je een erkenning met een HK-nummer en een erkenningscertificaat. Dit certificaat moet je op een voor de koper zichtbare plaats uithangen.
Een erkenning is onbeperkt geldig en geldt uitsluitend voor de in de erkenning vermelde activiteit, diersoorten en maximale capaciteit op een bepaald adres. Als er niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan, kan een sanctie volgen en/of de erkenning worden ingetrokken.

Meerdere inrichtingen op hetzelfde adres

Als meerdere erkenningsplichtige inrichtingen op dezelfde plek gevestigd zijn, dan moet je aparte erkenningsaanvragen indienen.

Als een andere inrichting gevestigd is op hetzelfde adres, dan mag er geen enkel rechtstreeks contact zijn tussen de dieren van dezelfde soort die gehuisvest zijn in de verschillende inrichtingen bv. er mag er geen enkel contact zijn tussen de katten van een pension en de katten van een kwekerij gevestigd op hetzelfde adres.

Een kwekerij en een handelszaak voor dieren zijn niet mogelijk op hetzelfde adres, een kwekerij en een dierenasiel evenmin.

Contacteer ons
Inspectiedienst Dierenwelzijn